Trợ cấp thất nghiệp một lần

25/11/2010, 09:16:14 AM

NLĐ bị thất nghiệp đang hưởng trợ cấp hằng tháng có thể nhận được TCTN một lần cho những tháng còn lại thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

TRỢ CẤP MỘT LẦN

1.       Điều kiện hưởng TCTN một lần:

NLĐ bị thất nghiệp đang hưởng trợ cấp hằng tháng có thể nhận được TCTN một lần cho những tháng còn lại thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

a.        NLĐ bị thất nghiệp tìm được việc làm;

b.       NLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2.       Hồ sơ đề nghị hưởng TCTN một lần:

·      NLĐ nộp đơn đề nghị hưởng TCTN một lần trực tiếp tại Trung tâm GTVL nơi NLĐ nộp hồ sơ hưởng BHTN (kèm theo bản chụp HĐLĐ hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự);

·      Trường hợp NLĐ có nhu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng thì viết yêu cầu đề nghị chuyển (trong đó ghi rõ số tài khoản, số tiền đề nghị chuyển,...);

·      Đơn đề nghị hưởng TCTN một lần thực hiện theo mẫu số 8 (kèm theo Sổ hướng dẫn nghiệp vụ BHTN).

3.       Tiếp nhận đơn đề nghị hưởng TCTN một lần:

·      Trung tâm GTVL có trách nhiệm tiếp nhận đơn đề nghị hưởng TCTN một lần của NLĐ và viết giấy hẹn theo mẫu phụ lục số 4 kèm theo Sổ hướng dẫn nghiệp vụ BHTN;

·      Trường hợp đơn đề nghị hưởng TCTN một lần chưa đầy đủ thì cán bộ Trung tâm GTVL yêu cầu NLĐ bị thất nghiệp có trách nhiệm cung cấp, bổ sung tất cả các thông tin, giấy tờ cấn thiết liên quan đến Đơn đề nghị hưởng TCTN một lần.

4.       Đánh giá và đề xuất cho hưởng TCTN một lần:

·      Sau khi NLĐ bị thất nghiệp đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết thì cán bộ Trung tâm GTVL sử dụng Bảng kiểm danh mục để đánh giá yêu cầu hưởng TCTN một lần;

·      Quyết định liệu NLĐ bị thất nghiệp có đáp ứng yêu cầu hưởng TCTN một lần và xác định mức chi trả một lần là bao nhiêu, việc xác định mức hưởng TCTN một lần được xác định như sau:

                   TCTNML = (TCTN x T) - (TCTN x t)

Trong đó:    + TCTNMT     : TCTN một lần

                                           + TCTN                      : Mức TCTN hằng tháng

                                           + T                              : Tổng số tháng được hưởng TCTN

                                           + t                               : Tổng số tháng đã lĩnh TCTN

Ví dụ 1:

Ông Nguyễn Văn A được Giám đốc Sở LĐTB&XH quyết định hưởng TCTN hằng tháng với tổng số thời gian được hưởng là 6 tháng, mức hưởng hằng tháng là 1.350.000 VND.

Ông A lĩnh được 2 tháng thì có quyết định nhập ngũ, Ông A làm các thủ tục đề nghị hưởng TCTN một lần (các thủ tục đầy đủ theo quy định).

Vậy TCTN một lần (TCTNML) của Ông A được xác định như sau:

TCTNML(ông A) = (1.350.000x6) - (1.350.000x2) = 5.400.000 VND

·      Hoàn tất đề xuất đồng ý hoặc từ chối;

·      Nếu NLĐ bị thất nghiệp không đạt yêu cầu hưởng trợ cấp, cán bộ Trung tâm GTVL thông báo cho NLĐ bị thất nghiệp bằng văn bản để họ biết là không thuộc đối tượng chi trả một lần;

·      Hoàn tất các mẫu cần thiết, dự thảo quyết định và hoàn tất Bảng kiểm danh mục;

Trung tâm GTVL chuyển hồ sơ yêu cầu hưởng TCTN một lần cho Phòng Việc làm trong vòng 5 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ.

5.       Quyết định cho hưởng TCTN một lần:

a.       Trách nhiệm của Phòng Việc làm:

Sau khi nhận được yêu cầu và đề xuất chi trả một lần từ Trung tâm GTVL, Phòng Việc làm thực hiện các việc:

·      Đánh giá hồ sơ kèm theo quyết định được đề xuất;

·      Nếu có bất cứ vấn đề gì, Phòng Việc làm liên hệ với Trung tâm GTVL để tiến hành xác minh; trường hợp chưa thống nhất thì Phòng Việc làm trình Giám đốc Sở LĐTB&XH các ý kiến khác nhau và ý kiến đề nghị của Phòng Việc làm;

·      Phòng Việc làm chuyển đề xuất trình Giám đốc Sở LĐTB&XH để ký quyết định trong vòng 3 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Trung tâm GTVL.

b.       Trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐTB&XH:

·      Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu Giám đốc Sở LĐTB&XH thấy có các vấn đề chưa rõ ràng hoặc nếu không đồng ý với đề xuất thì Giám đốc Sở LĐTB&XH liên hệ với Trung tâm GTVL hoặc Phòng Việc làm để xác minh, làm rõ;

·      Đưa ra quyết định cuối cùng về yêu cầu hưởng TCTN một lần trong vòng 2 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đề xuất trong vòng 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ xin hưởng TCTN một lần;

·      Quyết định hưởng TCTN một lần thực hiện theo mẫu số 9 (kèm theo Sổ hướng dẫn nghiệp vụ BHTN);

·      Trả lại tất cả hồ sơ bao gồm cả quyết định qua Phòng Việc làm, để Phòng Việc làm trả lại cho Trung tâm GTVL làm các thủ tục tiếp theo.

c.        Trách nhiệm của Trung tâm GTVL:

Trung tâm GTVL, ngay sau khi nhận được quyết định, sao làm 3 bản gửi:

·      01 bản đến NLĐ bị thất nghiệp;

·      01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý cùng với yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng của NLĐ bị thất nghiệp;

·      01 bản lưu ở Trung tâm GTVL.

d.       Trách nhiệm của NLĐ bị thất nghiệp:

NLĐ bị thất nghiệp được hưởng TCTN phải có tài khoản ngân hàng trước khi người đó xin nộp hồ sơ hưởng TCTN một lần.

Sau đó NLĐ có thể nộp hồ sơ xin chi trả TCTN một lần bằng cách hoàn tất các thủ tục sau:

+ Đơn đề nghị hưởng TCTN một lần;

+ Yêu cầu chuyển TCTN một lần qua ngân hàng.

NLĐ bị thất nghiệp tới Trung tâm GTVL để nộp hồ sơ đề nghị chi trả một lần mang giấy tờ cần thiết (CMTND,...)

Khi NLĐ bị thất nghiệp nhận được thông báo về quyết định hưởng TCTN một lần, người đó phải trả lại thẻ BHYT cho Trung tâm GTVL để Trung tâm GTVL chuyển cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

Trong quá trình thẩm định hồ sơ hưởng BHTN hằng tháng và một lần, Phòng Việc làm và Trung tâm GTVL cần trao đổi làm rõ những vướng mắc, nếu hai bên không thống nhất ý kiến thì báo cáo Giám đốc Sở LĐTB&XH xem xét quyết định. Quyết định cuối cùng của Giám đốc Sở LĐTB&XH là cơ sở để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

[Trở về] Các tin tức khác
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2008/NĐ- CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm thât nghiệp.
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Hoàng Su Phì
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 tại huyện Xín Mần
Hội nghị tuyên truyền Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên
Nỗ lực triển khai bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động
Báo cáo tình hình thực hiện BHTN tháng 10/2012
Tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp 9 tháng đầu năm 2012 của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hà Giang
Báo cáo tình hình thực hiện BHTN tháng 9/2012
Cần có chiến lược giảm tình trạng thất nghiệp
Chi trợ cấp thất nghiệp tăng vọt
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức- Sự kiện | Việc tìm người | Người tìm việc | Văn bản | Hỏi đáp | Liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Số 224 , tổ 13, phường Nguyễn Trãi, TP  Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.868.114 - Fax: 02193.863.993
Email:
vieclamhagiang@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://vieclamhagiang.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này


Copyright 2010 ViecLamHaGiang. Thiết kế và phát triển bởi Công ty CP Văn Hóa Điện Ảnh Hà Giang