Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động
[Trở về] Các tin tức khác
Quyết định 05/2014/QĐ-TTg
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
Quyết định 193/QĐ-LĐTBXH
Quyết định số 1969/QĐ-UBND
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH
Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Giang thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Quyết định 1049/QĐ-TTg, Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
647/QĐ-LĐTBXH
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Lễ ký kết hợp tác tuyển dụng lao động
ỨNG VIÊN TIÊU BIỂU
Nguyễn Đình Thuyết

Vị trí ứng tuyển: Điện tử

Lưu Thành Chung

Vị trí ứng tuyển: Lắp ráp

Cháng Thị Sinh

Vị trí ứng tuyển: Điện tử

Lưu Thành Trung

Vị trí ứng tuyển: Điện tử

Lưu Vĩnh Nam

Vị trí ứng tuyển: Lắp ráp

Nguyễn Thùy Trang

Vị trí ứng tuyển: Lắp ráp

Hoàng Thị Mai

Vị trí ứng tuyển: Lắp ráp

Lưu Thị Lan

Vị trí ứng tuyển: Lắp ráp

Hứa Văn Linh

Vị trí ứng tuyển: Điện tử

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Dương

Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng IT

Làm việc tại Hà Nội

Phòng Tư vấn-GTVL: 0219.3.864.387
Phòng Thông tin TTLĐ: 02193.868.114
Phòng BHTN: 0219.3.860.227
Phòng Hành chính: 02193.875.234

Thông tin thị trường LĐ

Tư vấn việc làm

Giới thiệu việc làm

Bảo hiểm thất nghiệp
THỐNG KÊ
Trực tuyến 4
Thành viên620
Lượt truy cập847,383
Trang chủ | Giới thiệu | Việc tìm người | Người tìm việc | Thông báo | Đào tạo nghề | Thị trường LĐ - việc làm | XKLĐ | BHTN | Văn bản

Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Số 224 - Tổ 13 - Phường Nguyễn Trãi - TP  Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02193.868.114 - 02193..864.387 - Fax: 02193.864.487
Email: gioithieuvieclamhg@gmail.com


Copyright 2010 ViecLamHaGiang. Thiết kế và phát triển bởi Công ty CP Văn Hóa Điện Ảnh Hà Giang